torsdag 19. juli 2018

Moja izjava o mojoj vjeri.


Skrečem na pažnju da stavci koje ja koristim ovdje su iz Varaždinske Biblije OVDJE  koja je slična King James Bibliji. Novi svet prevod ja ne priznjem kao savršenu rječ Božiju no,  Bog nije dozvolio da lopovi izvrnu  sve stihove nego je osigurao da i u toj Bibliji ima dovoljno istine kako bi osoba koja traži i ljubi istinu mogla da vidi je i spase se.

Moj srpskohrvatski nije savršen ali nadam se da je jasno napisano što sam željela da pokažem.

Ja ne pripadam niti jednoj denominaciji i nemam plan da to ikada radim. Ja ne vjerujem u organizovanu religiju koja je financirana na bilo koji način od strane države. Ja vjerujem u Biblijski model sastajanja zajedno sa vjernicima u malim grupama, vjernicima koji imaju isto gledište / vjerovanje što se tiče spasenja i tko je Isus Hrist. Ja ne vjerujem da je drago Bogu da se družimo sa drugima, idemo pod zajednički duhovni jaram sa onima  koji ne podržu Biblijsku istinu samo da bi ugodili ljudima (2 Corinthians 6:14). U Jevrejima 10:25 stoji da se sastajemo ali to ne znači da mora da bude neka organizacija kao što je kula stražara to predstavila. Matej 18:20 Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, ondje sam i ja među njima. Bog če uvjek obezbjediti na neki način duhovnu pomoč onima koji samo njega traže.

Molim vas pročitajte stavke koje sam upisala za dokaz!- Ja verujem u Božanstvo Isusa Hrista i njegovo devičansko rođenje. Matej. 1:23, Ivan 20:28


- Ja verujem da postoji samo jedan istinski Bog i on se manifestuje u tri osobe (Trojstvo): Otac, Riječ ( Sin ) i Sveti Duh.  Ove tri osobe Božanstva su bez divizije prirode, esencija  ili bića i svako ima posebno službovanje u vezi s Bogom, s Njegovim stvorenjima.


- Ja verujem da je Bog duhovno, suvereno i lično biće koji je svemogući, sveznajući i sveprisutne prirode. On je oličenje/epitome svetosti, pravednosti, mudrosti i moći i odvojen je i superioran nad Njegovom tvorevinom.. Psa. 83:18, Psa. 139:14-15; Matej. 3:16-17, Matej. 28:19;
1 Ivan 5:7 Jer troje su što svjedoče na nebu: Otac, Riječ i Duh Sveti. I ovo troje su jedno.


- Ja verujem da je Gospod Isus Hrist druga osoba trojstva, večna Reč, i jedinorođeni Sina Oca. Postao je čovek kroz devičansko rođenje i zauvek će nastaviti da bude i Bog i čovek. Verujem da je dao Sebe, kao savršeno i bezgrešno Jagnje Božje, da je umro na križu i prolio Svoju krv za grehe čovečanstva, patio je punu kaznu Božanskog gneva za grehe umjesto nas. Tjelesno je uskrsnuo iz smrti da nikad više ne umre i uzdignut u nebo da bude veliki Prvosveštenik, Advokat i Posrednik za sve one koji vjeruju u Njega. Luka 1:35; Ivan 1:1; 2 Kor. 5:21;
1 Tim. 3:16 I što je neprijeporno, velika je tajna pobožnosti: Bog bȋ očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđelā, propovijedan među poganima, uzvjerovan u svijetu, uzet u slavu.


- Ja verujem da Sveti Duh je treća osoba Trojstva, a ne bezlična sila ili moć. On je božanski agent u Božjem otkrivanju i iskupljenju; On osudi svet za greh ( Ivan 16:8,9 da nisu vjerovali u Gospoda Isusa, Sina Božijega ) , pravednosti i sudu i regeneriše, boravi u nama, krsti, zapečati, pomaže, i tješi sve koji primu Gospoda Isusa Hrista. Njegova volja je da osnaži, vodi, uči, i ispuniti sve vjernike koji mu se predaju. Ivan 3:5, Ivan 14:16-17, 26; Ivan 16:13-14; Rimlj. 8:9; 1 Cor. 12:13.


- Ja vjerujem u potpunu inspiraciju i autoritet Božje reči 2 Tim. 3:16. Biblija je Božije originalno i jedino nepogrešivo otkrivenje Njega. Biblija je bez greške, apsolutno tačna, pouzdan i nepogrešiva. Isus Hrist je sam učio da je Pismo Božje inspirisana riječ čak u najmanji detalj;  Matej. 5:18.
Stoga, ako bi odbacili potpunu inspiraciju svetog pisma onda bi poricali fundamentalnog svedoka Isusa Hrista.  Luka 24:25-27,44,45;  Svetog Duha; Ivan 15:26; 16:13; 1Korin. 2:12,13.


- Ja vjerujem u istoričnost pada Adama. Rimlj. 5:12-19


- Ja vjerujem u inherentan korupciju prirode čoveka. 1Mojsijeva. 6:5; 8:21; Rimlj. 1:21-32; 3:10-18; 7:14,21.


- Izgubljenost čoveka bez Hrista Isusa. Djela 4:12; Rimljanima 1:16-32; 10:13-15.


- Ja vjerujem u spasenje po milosti kroz vjeru samo u Gospoda Isusa Hrista, ne po djelima.  Efežanima. 2:8,9; 2Timotej 1:9.
Pomirenje sa Bogom savršeno je ispunjeno Njegovom krvlju na križu ( pre 2000 godina, pre nego smo se vi i ja rodili ). Sjena onoga što će da se desi na Golgoti: Levitski zakon 17:11 Jer život je tijela u krvi, a nju sam vam ja dao da na žrtveniku njome izvršite pomirenje za duše svoje; tȁ krv je ono što će izvršiti pomirenje za dušu. Ivan 19:30 ... »Svršeno je!« I prignuvši glavu, predade duh.  Rimljanima 3:24,25; 5:10;


- Ja vjerujem u Kristovo tjelesno uskrsnuće;  Matej. 28:6; 1 Korin. 15:3,4.


- Ja vjerujem u istorijsku stvarnost čuda u oba testamenta.  1Kori. 10:1


- Stvarnost sotone i njegovih anđela kao duhovnih bića. Matej. 4:1; 8:28; 2 Korin. 4:4; Efežanima. 2:2; 6:11-18; 1Petrova 5:8.


- Biblijsko učenje o nebu; Ivan 14:2;
i paklu; Matej. 10:28; Matej. 25:41; 26:24; Luka 16:25; Luka 10:15; Hebrej.10:29; Matej. 23:15,33; 13:42,50 ; krajnju tamu; Matej. 22:13; mučenje, agonija i odvojenost od neba. Luka 16:23.
Učenje Pavla u biti je isto; On govori o odvojenosti od prisutnosti slave Gospodnje, nagrada i osveta; 2Thes. 1:5-9.

Uvijek moramo imati na umu da je Bog poslao svoga Sina da umre kako ne bi nitko trebao propasti; John 3:16. Bog ne želi poslati niti koga je stvorio u pakao; 2Peter 3:9. Oni koji na kraju odu u pakao su oni koji su se oduprli Božjoj milosti i odbacili Božije spasenje. Od Rimljanima 1:16  do 2:10.


-Ja vjerujem u  Hristov doslovni povratak na zemlju;  Zaharija 14:1:5,9,16,17; Ivan 14:3; Djela ap. 1:11; 1Korin. 1:7; Otkrivenje. 19:11;
 i restauraciju Izraela. Djela 15:13 A nakon što oni ušutješe, odgovori Jakov govoreći: »Ljudi, braćo, poslušajte me!
14 Šimun je izložio kako je Bog još isprva pohodio pogane da uzme između njih puk imenu svojemu.
15 S time se slažu i riječi Prorokā, kao što je pisano:
16 Nakon toga vratit ću se i ponovno podići pali šator Davidov, i ruševine njegove ponovno ću podići i postaviti ga ponovno,
17 da potraže Gospodina ostali ljudi i svi pogani na koje je zazvano ime moje, govori Gospodin koji čini sve to.
18 Bogu su odvijeka znana sva djela njegova.

Djela ap. 11:25 Jer ne bih htio, braćo, da ne znate ovu tajnu — da ne biste bili sami sebi mudri: djelomično je otvrdnuće snašlo Izraela dok punina pogana ne uđe.
26 I tako će se sav Izrael spasiti, kao što je pisano: Doći će sa Siona Izbavitelj i odvratiti bezbožnost od Jakova.  Otkrivenje 12:6.

Ne vjerujem da mi smo  takozvani duhovni Izrael. Mi, vjernici, nanovo rodjeni od Svetog Duha smo crkva, tjelo Isusovo ( 1Korin. 12:12-14 ) a ne Israel.


-Ja vjerujem da Biblija, kralja Djejmsa 1611( King James Bible- KJV 1611 ), je nepogrešiva Božija riječ i vjerujem da ta Biblija bi se trebala koristiti kao osnova za prevod Biblija u druge jezike.

mandag 16. juli 2018

Mnogi putevi Rimu!

 Lažni raj


Jehovini svjedoci ne žele da se odreknu lažnog raja.
Nevjeruju Bogu nego vjeruju u stvari koje mogu da opipaju i vide.


Hebrejima 11:1 A vjera je osnova onoga čemu se nadamo, dokaz stvarnosti kojih ne vidimo.
2 Jer po njoj stari primiše svjedočanstvo.


Kula vam je dala različito oružije u ruke da mislite da ste bolji od drugih ali Bog če vas razoružati i dovesti u mjesto predaje a onda odlučite kome če te se predati.
Branite kulu jer vaš indetitet je u kuli. Ako kula nevalja to znači ...


Izlazak 14

Brojevi 11:5 Sjećamo se ribe što je u Egiptu jedosmo besplatno;??????
 i krastavaca i dinje i poriluka i luka i češnjaka.
lørdag 7. juli 2018

KADA SI ZAISTA POKUŠAO. OVO JE ŽIVOT JEHOVINOG SVJEDOKA KOJI VJERUJE ISTINSKI DA KULA STRAŽARA JE BOŽIJA ORGANIZACIJA.

SVREMENOM PRIMJEČUJE DA SAVJETI I UPUTSTVA DANA KROZ KULU STRAŽARA, KOJA JE BOŽIJA ORGANIZACIJA, NEPROIZVODE OBEČANE REZULTATE

ALI NASTAVI DA POKUŠAVA JER MISLI DA JE PROBLEM KOD NJEGA JER NIJE SE TRUDIO DOVOLJNO I ZATO NE VIDI REZULTATE KOJE KULA STRAŽARA, BOŽIJA ORGANIZACIJA JE OBEČALA.


Pogledajte video. Iako možda muzika nije po vašem ukusu ipak možete vidjeti ilustraciju koju pokušavam da opišem.


(Ja ne promovišem niti reklamiram ni zajedan YT kanal ili blog koji djelim nego koristim specifičan video ili blog za svrhu informacija. ) 

Rimljanima 3:17 a put mira ne upoznaše;zaglavljen u sredini?
REŠENJE:
Pitajte Boga što je istina a ne kulu stražara.


1. Korinćanima 15:1 Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje vam navijestih, koje i primiste, u kojem i stojite,
2 po kojem ste i spaseni  ( King James biblija )— ako držite riječ koju sam vam evanđeljem navijestio, osim ako uzalud uzvjerovaste.
3 Jer predadoh vam ponajprije ono što i primih, da Krist umrije za grijehe naše po Pismima,
4 i da bȋ pokopan i da bȋ uskrišen treći dan po Pismima,

Djela 16:30 Izvede ih van i kaza: »Gospodo, što mi valja činiti da se spasim?«
31 A oni rekoše: »Uzvjeruj u Gospodina Isusa Krista, i spasit ćeš se — ti i dom tvoj!«


Luka 7:50 A ženi reče: »Tvoja te vjera spasila! Idi u miru!«
Efežanima 2:14 Jer on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno i pregradu razdvojnicu sruši,
2 Korinćanima 3:17 A Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.tirsdag 3. juli 2018

Je li Bog doista rekao! Postanak 3:1.


Vjerovanja jehovinih svjedoka se zasnivaju ne na tome što Biblija kaže nego na tome šta kula stražara kaže da Biblija zaista kaže.fredag 29. juni 2018

Jehovini svjedoci u novostima, Holandija!Mozete da citate i pogledate novosti o seksualnom zlostavljanju djece jehovinih svjedoka u Holandiji.


You Tube kanal Ruud Van Lieverloo OVDJE

Stavila sam prevod na Hrvatski OVDJE

Prevod na Engleski OVDJEonsdag 27. juni 2018

Vi nemate pravo da imate osobni odnos sa Bogom, rekla sam. 
2 dio mog razgovora sa bračnim parom iz Srbije. 


Ona je rekla:
Nije tačno da čovjek nemože imati osobni odnos sa Bogom.
Organizacija se pridržava isključivo što Biblija kaže. Moj odnos je moj ličan, ja ga nemam preko organizacije. Nezavisi moj odnos sa Bogom od organizacije.

Postavila sam joj pitanje i rekla. Ako je to tačno šta če te vi lično uraditi ako stoji nešto u Bibliji što je protivno tome što organizacija kaže?
Rekla je:
Ako bih našla nešto što se kosi sa organizacijom koju JS koriste , ja ne bih bila deo te organizacije. Bitno mi je da Bog podržava tu organizaciju ali meni je autoritet sveto pismo.

Pitala sam: Kako znate što sveto pismo kaže ako je vama samo dozvoljeno da čitate literaturu?
Rekla je:
Preporučuje se da se čita ali nije to tako, ja čitam i druge knjige.  KS je sredstvo za razumjevanje.
Naša literatura nas poziva da čitamo sveto pismo  svaki dan. Sveto pismo kao osnova svega. Daleko od toga da je literatura kao temelj.

Rekla sam im da u literaturi piše da osoba nemože imati osobni odnos sa Bogom ako nije kroz literaturu.
Rekli su:  Ne, to zavisi u kojem kontekstu je to rečeno.
Ovdje slede pasus iz literature gde ući JS kako vodeće tjelo gleda na Bibliju i odnos ljudi sa Bogom. 


*** w94 1. 10. Biblija — knjiga predviđena da je se razumije ***

Svi koji žele razumjeti Bibliju trebali bi cijeniti to što ’mnogolika Božja mudrost‘ može postati poznata samo preko Jehovinog komunikacijskog kanala, vjernog i razboritog roba (Ivan 6:68).
*** w90 1. 1. str. 16 odl. 7 Ostati ujedinjeni da bi se preživjelo u milenij ***

7 Samo Jehovini svjedoci, članovi pomazanog ostatka i ”veliko mnoštvo”, kao ujedinjena organizacija pod zaštitom Najvišeg Organizatora, imaju biblijsku nadu da će preživjeti predstojeći svršetak na propast osuđenog sustava kojim vlada Sotona, Ðavo (Otkrivenje 7:9-17; 2. Korinćanima 4:4).*** km 9/07 str. 3 Pitanja ***

▪ Da li “vjerni i razboriti rob” odobrava neovisne grupe Jehovinih svjedoka koji se sastaju kako bi zajedno istraživali Bibliju i debatirali o njoj? (Mat. 24:45, 47).

Ne odobrava. Unatoč tome, u raznim dijelovima svijeta neka naša braća osnovala su grupe koje neovisno istražuju biblijske teme. Neke od tih grupa proučavaju biblijski hebrejski i grčki te provjeravaju točnost prijevoda Novi svijet. Drugi istražuju znanstvene teme povezane s Biblijom. Članovi takvih grupa izradili su web stranice i kreirali internetske pričaonice u kojima razmjenjuju svoja gledišta. Oni čak organiziraju veće skupove na kojima vode rasprave i izdaju literaturu u kojoj iznose svoje zaključke i nadopunjavaju gradivo koje se iznosi na kršćanskim sastancima i putem naše literature

...  Stoga “vjerni i razboriti rob” ne odobrava nikakvo izdavanje literature, organiziranje sastanaka niti izrađivanje web stranica koje on ne nadgleda (Mat. 24:45-47).Prevela sam sledece sa engleskog: *** w67 10/1 p. 587 par. 9 Finding Freedom with Jehovah’s Visible Organization ***

Thus the Bible is an organizational book and belongs to the Christian congregation as an organization, not to individuals, regardless of how sincerely they may believe that they can interpret the Bible. For this reason the Bible cannot be properly understood without Jehovah’s visible organization in mind.


w67 10/1 s. 587 par. 9 Pronalaženje slobode sa vidljivom organizacijom Jehovine.

Tako je Biblija organizaciona knjiga i pripada hrišćanskoj skupštini kao organizaciji, a ne pojedincima, bez obzira na to koliko iskreno veruju da mogu tumačiti Bibliju. Zbog tog razloga Biblija ne može biti pravilno shvaćena, bez Jehovine vidljive organizacije. 


*** w81 2/15 p. 19 Do We Need Help to Understand the Bible? ***

We all need help to understand the Bible, and we cannot find the Scriptural guidance we need outside the “faithful and discreet slave” organization.


w81 2/15 s. 19  Da li nam treba pomoć da razumemo Bibliju?

Svima nam je potrebna pomoć da razumemo Bibliju, i ne možemo pronaći biblijske smjernice koje su nam potrebna izvan organizacije "vjernog i razboritog roba".*** w81 12/1 p. 27 par. 4 The Path of the Righteous Does Keep Getting Brighter ***

4 No matter where we may live on earth, God’s Word continues to serve as a light to our path and a lamp to our roadway as to our conduct and beliefs. (Ps. 119:105) But Jehovah God has also provided his visible organization, his “faithful and discreet slave,” made up of spirit-anointed ones, to help Christians in all nations to understand and apply properly the Bible in their lives. Unless we are in touch with this channel of communication that God is using, we will not progress along the road to life, no matter how much Bible reading we do.—Compare Acts 8:30-40.


w81 12/1 s. 27 par. 4  Put pravednika postaje sve sjajniji. 

4 Bez obzira na to gde živimo na zemlji, Božja Reč nastavlja da služi kao svetlost našij stazi i svetiljka našem putu za naše ponašanje i vjerovanja. (Ps. 119:105) Ali Jehova Bog je također obezbedio svoju vidljivu organizaciju, njegov "verni i razboriti rob", sastavljen od onih koji su pomazani duhom, da pomogne hrišćanima u svim narodima da razumeju i pravilno primjenjuju Bibliju u svom životu. Osim ako nismo u kontaktu sa ovim kanalom komunikacije koju Bog koristi, nećemo napredovati na putu do života, bez obzira koliko čitanja Biblije radimo. Usporedi Djela. 8:30-40

*** w81 8/15 pp. 28-29 par. 14 Serving Jehovah “Shoulder to Shoulder” ***
They say that it is sufficient to read the Bible exclusively, either alone or in small groups at home. But, strangely, through such ‘Bible reading,’ they have reverted right back to the apostate doctrines that commentaries by Christendom’s clergy were teaching 100 years ago, ....


w81 8/15 s. 28-29 par. 14 Služiti Jehovi "rame uz rame"

Kažu da je dovoljno čitati Bibliju isključivo, bilo sam ili u malim grupama kod kuće. Ali, čudno, kroz takvo "čitanje Biblije", vratili su se u apostatske (otpadničke ) doktrine koje Kršćansko svećenstvo je učilo pre 100 godina ...*** w85 6/1 p. 20 par. 17 Walk With Confidence in Jehovah’s Leadership ***

To turn away from Jehovah and his organization, to spurn the direction of “the faithful and discreet slave,” and to rely simply on personal Bible reading and interpretation is to become like a solitary tree in a parched land.


w85 6/1 s. 20 par. 17  Hodajte povjerenjem u Jehovinu liderstvo.

Da se okrene od Jehove i njegove organizacije, da se odbaci pravac "vernog i razboritog roba" i da se jednostavno oslanja na lično čitanje i tumačenje Biblije, to je kao da postane  jedno usamljeno drvo na isušenoj zemlji.*** w81 12/1 p. 27 par. 4 The Path of the Righteous Does Keep Getting Brighter ***

Unless we are in touch with this channel of communication that God is using, we will not progress along the road to life, no matter how much Bible reading we do.


w81 12/1 s. 27 par. 4 Put pravednika postaje sve svetliji.

Osim ako nismo u kontaktu sa ovim kanalom komunikacije koji Bog koristi, nećemo napredovati na putu života, bez obzira na to koliko čitamo Bibliju. 

Moje vjerovanje kada sam bila js je bilo da ćovjek mora da bude dio Božije organizacije i da nemože da ima osobni odnos sa Bogom izvan organizacije. 

Mnogo toga što ovaj braćni par kaže ovdje nije bilo moje razumjevanje a stim i vjerovanje kada sam bila JS.

JA VJERUJEM DA SVAKI JS, SVAKI ČOVJEK, ČE DOČI U SITUACIJU GDE ČE ČISTO VIDJETI DA KULA I SVETO PISMO SU U SUKOBU VELIKOM. TO ČE SE DESITI KAD TAD. NAŠ BOG JE STRPLIV BOG I NEŽELI DA NITKO IDE U PROPAST. ŽELI DA SE SVI LJUDI SPASU. ZBOG TOGA DAJE MNOGE MOGUČNOSTI I ČOVJEK MORA DA ODLUČI DA LI ČE DA VJERUJU BOGU ILI ....
NERADI SE TU O TOME KAKO FIN NETKO JE ILI KAKO MORALAN NETKO JE NEGO DA LI VJERUJETE BOGU.

 Utješitelj, Sveti Duh, stih 7.
Ivan 16:8 I kad dođe, on će ukoriti svijet zbog grijeha, i zbog pravednosti, i zbog suda:

9 zbog grijeha — jer ne vjeruju u mene;Žele da usavrše Božije djelo, hahahah !?

Jw.org A New Songbook & Embarrassment

mandag 25. juni 2018

Kome ču ja da vjerujem, tebi ili mom bratu? 


To pitanje ( ili bolje da kažem izjava ) mi je postavljeno od jehovinog svjedoka kada sam mu rekla da kula stražara organizacija ima veliki problem sa pedofilijom.  Da svjedoci, to pitanje treba da si postavite jer stvarnost jeste da nemožete znati kome da vjerujete.

Na mom blogu sam pisala nekoliko razgovora koje sam imala sa svjedocima, starješinama i pionirima i tu se može vidjeti da ne svi starješina su u saglasnosti i neki znaju o članstu u ujedinjenim nacijama a neki ne i neki znaju o pedofiliji a neki ne. Jedan mladi svjedok, dvadesetak mu je godina odprilike, rekao mi je " pa to je stara novost " kada sam ga pitala da li zna o članstvu kule stražara sa ujedinjenim nacijama. 


KULINI SVJEDOCI, JA NIKADA NE TRAŽIM NITI OD ČITATELJA MOG BLOGA NITI OD SVJEDOKA SA KOJIMA PRIČAM NA ULICI DA VJERUJU MENI. Ja tražim od ljudi da provjere i istraže sami za sebe. Ja dajem informacije i razloge zašto nešto tvrdim ali 99 % svjedoka sa kojima sam ja razgovarala ne žele da se angažuju. Imaju stav; ja nisam to uradio, ja nisam to vidio, ja nisam to čuo i zato to ne postoji i netrebam ništa da radim u vezi toga.


Razgovarala sam sa svjedokom i njegovom ženom iz Srbije u subotu. On je starješina.  Rekao je da zna o sudskim slučajevima ali da je to tek sada poznato njemu. Kaže da je bio svjedok 30 godina i da nije čuo za to prije. Ja sam mu rekla da to i jeste poenta jer organizacija to skriva. Organizacija je rekla starješinama nekim da ne prijave policiji nego da prijave organizaciji. On kaže da on bi prijavio policiji.


Imala sam razgovor sa ovim starješinom i njegovom ženom nekoliko minuta ali svjedokinja koju ja poznajem je došla i rekla da trebaju da idu sada. Pitala sam je zašto ne dozvoljavaju mi da razgovaram sa ovim parom. Ona je rekla " ti si isključena "! a i  parking za auto izlazi uskoro.


Vidite svjedoci, šta god ja kažem nije istina. Ja nevaljam a vi valjate. Ja isključena a vodeče tjelo nije. Organizacija je bez prekora.


Ovaj starješina je rekao da neprijavljuju zbog toga jer je Pavle rekao "da vaši sukobi ne idu pred sudove".  Silovanje djece nije sukob, to je kriminalitet. Zašto vaš bog jehova je skrivao silovanje djece decenijama? Zašto nije otkrio zlo u organizaciji?


Kada sam rekla jednom drugom prilikom svjedocima da tu postoji masivni problem pedofilije u organizaciji svjedokinja mi je rekla da je ona 30 godina svjedok i da nikada nije čula nešto tako. To je jako neugodno za nju da čuje. Zašto stojiš ovdje i kažeš nešto tako , rekla mi je.  Ima li nešto što vas muči / smeta osobno? 

Rekla sam joj; a šta ako je to tačno što sam rekla, misliš li da bi organizacija tebi rekla to?

søndag 24. juni 2018

fredag 8. juni 2018

Narcis!


Istraživala sam malo o nacistima mada ne opširno i to je sasvim dovoljno bilo da shvatim da vodeče tjelo kulinih svjedoka je 100% narcistički duh. A tko je orginalni narcist?

Ispitajte narcisisam ako več niste i u jako kratko vrjeme shvatiti če te da ste žrtva narcista.


2Timotej 3:2 Jer ljudi će biti sebeljupci,...Uvjek se radi o njima; vodeče tjelo ovo, vodeče tjelo ono,

a oni koji su iza njih ( ljudi koji ustvari upravljaju umom vodečeg tjela ) su još gori:
Matej 12:45 Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje; i bude posljednje stanje onoga čovjeka gore od prvotnoga. Tako će biti i ovomu zlomu naraštaju.«

(sa kim si onakav si;   1Kor. 15: 33 Ne varajte se: zli razgovori kvare dobre navike.)

Izreke 4:16 Jer ni ne spavaju ako ne učine zla, i san im se otima ako koga ne obore.


Psalam 36:1-3
Dođe riječ posred srca mojega o prijestupu opakoga: nema straha Božjega pred očima njegovim.
Jer sȃm sebi u oči svoje laska kad shvati bezakonje svoje i mržnju.
Riječi su usta njegovih bezakonje i prijevara; on presta biti razuman i činiti dobro.


Rešenje: 

Idite Gospodu Isusu Kristu i primite dar vječnog života, oproštenje vaših greha kroz Isusovu krv. Ovi ljudi su izgubljeni i žive u fantaziji, zatvoru sopstvenog egoa.


Djela 13:39 I svaki koji vjeruje u Njemu se opravdava OD SVEGA od čega se ne mogoste opravdati Zakonom Mojsijevim.

Kološanima 1:14 u kome imamo otkupljenje krvlju njegovom — oproštenje grijeha.

Luka 1:77 da dadeš spoznaju SPASENJA puku njegovu oproštenjem grijeha njihovih.

Rimljanima 6: 23 Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji život vječni U Kristu Isusu Gospodinu našemu.

1Kor. 15:1 Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje vam navijestih, koje i primiste, u kojem i stojite,
2 po kojem se i spasavate — ako držite riječ koju sam vam evanđeljem navijestio, osim ako uzalud uzvjerovaste.

3 Jer predadoh vam ponajprije ono što i primih, da Krist umrije za grijehe naše po Pismima,
4 i da bȋ pokopan i da bȋ uskrišen treći dan po Pismima,


MORATE IMATI OPROŠTENJE DA BI SE SPASLI A OPROŠTENJE JE SAMO KROZ ISUSA HRISTA, ne dobra djela ili religija.

lørdag 2. juni 2018

Svjedočenje kolicima.


Još jedan komentar bivšeg JS.
Svjedočenje kolicima je jedan od načina da se JS drži zauzetima. Oni više nisu svjedoci i ne odgovaraju na pitanja. Oni odbijaju Isusa na spomen svečanost ! Stoje u neznanju, dok ih život prolazi.
onsdag 23. mai 2018

Wachtturm-Gesellschaft an Rüstungsfirma beteiligt?


In allen namhaften Publikationsorganen der amerikanischen Börse findet sich folgender Eintrag: „Rand Energy Group, Inc.“, gehört zu 51% der „Reg Technologies Inc.“ und zu 49% der „Rand Cam Engine Corp“.

„Rand Cam Engine Corp“ ist eine private Aktiengesellschaft, deren Anteile zu 50% von der Wachtturm-Gesellschaft ... gehalten werden. “

In Verbindung mit dieser Beteiligung wurde mehrfach die Frage aufgeworfen, ob die Wachtturm-Gesellschaft nicht hier an einem Unternehmen beteiligt ist, das unter anderem auch im Auftrag der amerikanischen Rüstungsindustrie arbeitet.

Prometeus hat die Fakten zusammengestellt.

CJELI ČLANAK OVDJE


kliknite na sliku da je povecate.


Čudno ponašanje starješina kule stražara! JW Elders Treatment of Preacher at Watchtower Convention 2018Ovo je  kongres u Americi. Pgledajte video iako je na engleskom.

Čovjek u videu je kriščanin. Došao je na kongres i nakon 15 min. izveli su ga napolje.
Kada su ga izveli van rekao je da biblija upozorava na lažne ućitelje i lažne proroke.

Pitao je; kako neko može odrediti što je istina?

Citirao je iz : *** w81 12/1 p. 27 par. 4 The Path of the Righteous Does Keep Getting Brighter ***
Prevod.
Osim ako nismo u kontaktu sa ovim kanalom komunikacije koji Bog koristi, nećemo napredovati na putu do života, bez obzira koliko čitanja Biblije radimo...


*** w01 1. 8. str. 14 odl. 8 Neka tvoj napredak bude očit ***

8 Kao prvo, budući da moramo graditi ’jedinstvo‘, zreo kršćanin mora biti u suglasnosti i potpunom skladu sa suvjernicima što se tiče vjere i spoznaje. On ne zagovara vlastita mišljenja i inzistira na njima niti Bibliju tumači na svoj način. Umjesto toga, potpuno se uzda u istinu koju je Jehova Bog otkrio preko svog Sina, Isusa Krista, i ’vjernog i razboritog roba‘.

Pogledajte video. On je samo koristio citate iz kule.


søndag 20. mai 2018

Jako kratki razgovor sa kulinim "knjigovođom" !?Prišla sam svjedocima u mom gradu kada su stajali na ulici sa kulinom literaturom i rekla im da kula je bila član Ujedinjenih Nacija 9 godina.


Svjedok mi je rekao:
Malo je komično da vi pričate meni o tome jer ja sam knjigovođa / računovođa za kulu stražara i imam informacije unutarnje.  Ja sam representant za Kulu Stražarsku za državu kao knjigovođa.  Ja znam bolje.

Rekla sam mu da je to interesantno jer iz mog iskustva našla sam da neki starješine znaju i priznaju Kulino udruženje sa Ujedinjenim Nacijama dok neki neznaju. Dala sam mu ime i prezime starješine koji je meni lično priznao to ali tada je ovaj kulin svjedok ( "knjigovođa " )  rekao da više ne želi da razgovara samnom.

fredag 11. mai 2018

You can't handle the truth!


For them to admit that they are wrong they would have to question their own perceptions and assumptions! 

torsdag 3. mai 2018

Najefikasniji alat kontrole i prevare je vjerski kultovi.
( Ezikiel 22:25; Djela 5:17; Otkrivenje 13:11-18 ) 


Glavna karakteristika kulta je zahtjevanje za slepu lojalnost i poslušnost hijerarhiji liderstva.
( Djela 20:29,30 ) 


Suptilni kult može izjaviti da je Hrist Isus jedini put , ali kultna ili verska organizacija je put Isusu Hristu kroz njihovo apostolsko sukcesije, krštenje i doktrinu. 


torsdag 26. april 2018

PITANJA ZA JEHOVINE SVJEDOKE !?Prevela sam jedan dio članka OVDJE i nadam se da če biti nekome na pomoč.
Biblijske stavke sam koristila iz Varaždinske Biblije i Djuro Danicic / Vuk Stefan Karadzič.1- Da li je David ubio Golijata? Ne prema NS prevod.
NS - 2 Samuelova 21:19  Kad je opet izbio rat s Filistejcima u Gobu, Elhanan, sin Jaare-Oregima, iz Betlehema, ubio je Golijata iz Gata, čije je koplje imalo držak kao vratilo tkalačko


Biblija - Potom opet izbi rat s Filistejcima u Gobu. Tada Elhanan, sin Betlehemca Jaare-Oregima, ubi brata Golijata Gitijca; a kopljača njegova koplja bila je kao tkalačko vratilo.

Nota:  David je ubio Goliata NE  Elhanan ( 1 Sam. 17:48-51 ) Elhanan je ubio brata Golijata (1 Ljetopisa 20:5 )
2- Marko 1: 2 je citat dvojice proroka (Malahija i Isaija) ne samo Izaija kako NS tvrdi.
NS- Pisano je u proroku Izaiji:


Biblija - Kao što je pisano u Prorocima: ...  ( Malahija 3:1 )
3- Da li su svi umrli u pustinji? Da prema NS.

NS - Hebrejima 3:16 Jer koji su ljudi to čuli, a ipak su izazvali gnjev Božji? Nisu li to bili svi koji su pod Mojsijem izašli iz Egipta?

Ne!
Jošua i Kaleb nisu provocirali Gospoda i umrli u pustinji!
Biblija - Jer neki su se, čuvši to, pobunili, ali ne svi koji pod Mojsijem izađoše iz Egipta.
4 - Da li su Abraham, Isaac i Jakob poznavali Boga po imenu Jehova?  Da prema NS.

NS - 1 Mojsijeva 28:13  A nad njima je stajao Jehova, koji je rekao: “Ja sam Jehova, Bog oca tvojega Abrahama i Bog Izakov ...


Ne!
Jehova nije bio poznat kao Jehova do vremena Mojsija; preko 300 godina NAKON kada je Abraham umro. ( 2 Mojsijeva 6:3 Objavio sam se Abrahamu, Izaku i Jakovu kao Bog Svemogući, ali imenom svojim Jehova nisam im se objavio.) Ovo je očigledno pogrešan prevod sa strane watchtowera. Jehova nije bio poznat pod tim imenom u Abrahamovom vremenu.
5- Da li je Josip Isusov otac?

NS - Luka 2:33  -  A otac njegov i majka ...


Biblija -  A majka njegova i Josip ...

Josip je bio očuh, a ne Isusov otac. Isus je začet Svetim Duhom. Matej 1:18, 20. NS nije samo pogrešan prevod,nego bogohulno u doktrini.
6 - Da li su Isus i Mihael arhangel isti? Pokažite samo jedan stih koji kažu da su Michael i Isus isti. Samo jedan.
7 - Kula stražara uči da se Isus Hrist vratio 1914. godine. Zašto držite spomen svečanost onda  jer Biblija uči da to slavimo samo dok on ne dođe (1. Korinćanima 11:26 ) ?
8 - Je li je Isus Hrist fizički (telesno) podignut iz groba? 

Isus se nije podigao kao duh ili pretvorio u plinove, već je ustao TJELESNO i nije video KORUPCIJU.

Tijelo mu truleži ne ugleda. Djela 2:31 unaprijed vidio i govorio o uskrsnuću Kristovu: Nije mu duša ostavljena u Podzemlju niti mu tijelo truleži ugleda.

Pojavio je se učenicima u tjelu. Pogledajte ruke moje i noge moje: ja sam, glavom! Opipajte me i vidite: duh nema tijela i kostiju kao što vidite da ja imam.« 40 I to rekavši, pokaza im ruke i noge.Luka 24:39,40.
9 - Da li anđeli obožavaju Isusa? Da ! Anđeli obožavaju Isusa?

Na jw org možete provjeriti NWT na Engleskom jeziku u Hebrejima 1:6. Bilješka za rječ poklone pisali su da znači obožavanje. ( nisu to stavili kao bilješku u NS na našem )
10 - Da li je novo rođenje potrebno da bi mogli ući u carstvo?

DA! Novo rođenje je neophodno za spasenje. ( Ivan3:3 )
11 - Da li 144.000 predstavljaju Jehovine svjedoke? Tko su 144.000?

Otkrivenje 7:4 I čuh broj opečaćenih — sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih:

Otkrivenje 14:3,4. -  144 000 su DJEVICE, NISU OŽENJENI.  I pjevaju kao pjesmu novu pred prijestoljem i pred četirima bićima i starješinama. I nitko ne mogaše naučiti te pjesme osim onih stotinu četrdeset i četiri tisuće koji su otkupljeni sa zemlje.

4To su oni koji se ne okaljaše sa ženama; jer djevci su! To su oni koji prate Jaganjca kamo god ide. Oni su otkupljeni od ljudi, prvina Bogu i Jaganjcu.
12 - Da li je pakao i grob isto? Ne!

NEMA VATRE U GROBU ALI IMA U PAKLU.
Luka 16:24 On povika i reče: ‘Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik, jer se mučim u ovome plamenu.’
13 - Evanđelje ili dobra vjest tvrdi kula strazara je;  "Ponovno uspostavljanje Božijeg carstva sa početkom Hristovog drugog prisustva 1914".


Evanđelje je SMRT, POKOP I USKRSNUČE  GOSPODA ISUSA KRISTA prema spisima.
( 1Korinčanima 15:1-4 )

OVO NIJE EVANĐELJE JEHOVINI SVJEDOKA. Pavle je rekao; AKO VAM TKO NAVJEŠČUJE EVANĐELJE MIMO ONOGA KOJE PRIMISTE , NEKA JE PROKLET. (Galačanima 1:6-9 )

Ako čovjek propovijeda neko drugo evanđelje, a ne ono što je Pavao propovijedao, tada on nije u dobrom stanju s Bogom.

VAŽNO PITANJE ZA JEHOVINE SVJEDOKE:


Pouzdao sam se / VJERUJEM u Isusa Krista kao mog Gospoda i Spasitelja i imam vječni život; nanovo sam rođen i siguran sam da idem na nebo; dobit ću novo slavno tijelo; vladat ću  s Isusom Kristom u njegovom kraljevstvu; Šta vi imate bolje od toga da mi ponudite ??

NIŠTA, ABSOLUTNO NIŠTA.

Zar se nećete uzdati i vi, i primiti Gospodina Isusa Krista kao svog Spasitelja, tako da možete imati život vječni i ići na nebo?

onsdag 25. april 2018

Sud je naredio!5. aprila 2018. godine, sudija James Manley iz Sanders County, Montana naredio je vjerskoj organizaciji Jehovinih svjedoka da dostavi dokumente i svjedočenja u vezi sa internim izvještajima i istragama o seksualnom zlostavljanju djece za dva klijenta NPR-a.

U ovom slučaju, dva podnosioca tužbe seksualno su zlostavljana kao djeca od strane članova Jehovinih svjedoka. Stare osobe u lokalnoj zajednici Jehovinih svedoka u Thompson Fallsu u Montani bile su svjesne zloupotrebe i nisu prijavile policiji, umjesto toga odabrali  su interne izveštaje i istrage u skladu s smernicama Jehovinog svedoka.

Njihova odluka da ne prijavljuju zloupotrebu vlastima omogućila je počiniocu da ostane u skupštini  i nastavi da zloupotrebi jednog od tužilaca.

Tokom ovog slučaja i sličnih slučajeva seksualnog zlostavljanja u detinjstvu širom zemlje, Jehovini svjedoci odbijaju da dostave  dokumente vezane za njihovo interno rukovanje izvještajima o seksualnom zlostavljanju i srodnim istragama i disciplinskim radnjama tvrdeći da su informacije zaštićene privilegijom prisutnih u klerikama ( sveštenik-privilegija ) i Prvi amandman Ustava Sjedinjenih Država.

Kroz informisanje ( brifing )  suda, NPR je ubedio sudiju da Optuženog privilegije ( sveštenik-privilegija ) su  bez podrške i nepravilne su po zakonu. Sud se složio da Optuženi ne mogu prekrivati sve što se tiče njihovih istraga u tajnosti nego da ih moraju predati tužiteljima. Često, upravo ovi dokazi su koji mogu pobjediti ili izgubiti ovakav slučaj protiv verske institucije.


Slučaj Nuneza i sar. v. Watchtower Bible & Tract Society of New York i dr. zakazan je za suđenje u septembru 2018. godine.


Tužitelji u ovom slučaju predstavljaju NPR partner D. Neil Smith i saradnik Ross E. Leonoudakis.

LINK ZA STRANICU OVDJEOvdje sam nasla informacije. 

fredag 20. april 2018

Još jedan komentar prijašnjeg svjedoka želim da dijelim.


Piše ovako:
Sotona vodi sektu jehovinih svjedoka  zato im nije dozvoljeno da učestvuje u Spomen-svečanost  - to je veliko  nepoštivanje Isusu Hristu - samo bi Sotona tako želeo -Usput da spomenem da nakon što sam napustila kulu našla sam da  krišćani slave Isusovo uskrsnuče a ne njegovu smrt.

Isus Krist je živ a ne mrtav.
1. Korinćanima 15 : 14 Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je onda naše propovijedanje, a uzaludna i vaša vjera.Jehovini svjedoci ovo je evanđelje:  1. Korinćanima 15 :1,3,4
Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje vam navijestih, koje i primiste, u kojem i stojite,
jer predadoh vam ponajprije ono što i primih, da Krist umrije za grijehe naše po Pismima,
i da bȋ pokopan i da bȋ uskrišen treći dan po Pismima,


1. Korinćanima 15 :1,3,4 je dobra vjest a ne kraljevstvo. Morate biti prvo oprošteni vaše grehe ( Hebreji 9:22 ...bez prolijevanja krvi nema oproštenja ) i tek onda možete da budete u kraljevstvu ( Ivan 3:3 ). SVI moraju biti oprošteni gresi a ne samo 144000 Jer svi sagriješiše te su lišeni slave Božje. Kula vas ući sve naopaćke. Stave konja iza kola umjesto ispred.

Rimljanima 8:16,17 Sam Duh svjedoči s duhom našim da smo djeca Božja;
a ako djeca, onda i baštinici — baštinici Božji, a subaštinici Kristovi ...

mandag 16. april 2018

Da li Orlovi propovedaju?
Da prema Novi Svet Prevod! Posjedujem William Tyndale  Bibliju i tu piše u Otkrivenje 8:13 anđeo a ne orao. U Vuk Stefan Karađjič i Djura Daničič isto piše anđeo a ne orao no u mnogim drugim biblijama koje su katolički prevod Aleksandrije manuskripti  piše kao i u NS orao.NS
(Otkrivenje 8:13)  I pogledao sam i začuo orla koji leti posred neba kako govori jakim glasom: “Jao, jao, jao onima koji žive na zemlji, zbog preostalih glasova truba one trojice anđela koji će još zatrubiti!”Varaždinska Biblija koja je pisana prema hebrejskom izvorniku ( Mazoretski tekst ) i grčkom izvorniku (Prihvaćeni tekst, poznat i kao Textus Receptus) metodom prevođenja (riječ za riječ) piše anđeo.


I vidjeh i čuh jednoga anđela; letio je posred neba govoreći snažnim glasom: »Jao! Jao! Jao onima koji prebivaju na zemlji od ostalih glasova trubnih ove trojice anđela koji će zatrubiti!«


Provjerila sam simbologiju orla na google slike i nasla ovo:
Pogledajte ovaj LINK za još više slika. ( eagle symbol )


Angels and Women


Excellent youtube channel with lots of info and references. Please visit Tami Dickerson, born and raised a second generation Jehovah's Witness.


søndag 15. april 2018

Blog Jehovah.net.au  , Former jehovah's witness,bethelite, family friend of Geoffrey Jackson ...


Researching the history and doctrine of the Watchtower Society has a profound affect. Learning how significant doctrine have changed and why current doctrine is incorrect can only lead to a single conclusion; the organisation is not directed by God. This is further verified upon becoming aware of how the Watchtower influences through mis-quotes and the use of indoctrination techniques common amongst high control religious groups.Please visit this blog. 

Jehovah.net.au


fredag 13. april 2018

JW.org "Publisher ID" - leaked video 1-of-4Digitalni indetitet. 

Tajni video. 


Jao vama i majki vašoj!


Rade na tome da svi JS če imati digitalni identitet u organizaciji.  Mnogi več su registrovani. 

Tvrde da "ovo če da olakša posao skupštinskog sekretara, pokrajinskog nadglednika i organizacijine filijale".

"Ovako neće izgubiti praćenje važnih informacija vezanih za člana u organizaciji".
"Podaci sa ID-a čuvaju se sigurnije. Visoka pouzdanost u tačnost podataka za svakog člana". 

Ovo mogu prodati samo nekome tko nema pojma o svjetu elektronske date i kako se koristi. 

Samo vi slepo sledite naredbe :) 


2 Solunjanima 2:11 I zbog toga će im Bog poslati djelotvornu zabludu da povjeruju laži,
12 da budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su sebi ugodili u nepravednosti.

Otkrivenje 13:5 ... i dana joj je vlast da djeluje četrdeset i dva mjeseca.


Isto ispod link na Engleskom, Itaijanskom i Spanskom jeziku. Žao mi je da nemogu prevesti ovo zbog poteškoča sa jezikom. Ja neznam pravni jezik.


The following documents reveal Watch Tower’s response to the General Data Protection Regulation (GDPR), a law to take effect in the European Union on May 25, 2018.


ZABLUDA JE U NJIH NADU POLAGATIsøndag 8. april 2018

Crkvene korporacije | žrtvuju intergritet za novac


Video is in english with croatian subtitle.


Djelim video zbog važnih informacija i ne činim reklame ni preporuke za YT kanal ili internetsku stranicu.

I kula strazara mora da se pridrzava ovih zakona.

Zahvaljivam se Vivid Light 888 za prevod.


Od minute 12:17 u videu tu se tvrdi da sam status 501(c)(3) identifikuje ove organizacije kao sinagoge sotone. Ja se ne slažem sa time. To nije slučaj sa svim crkvama ali jesu se stavili u situaciju gde mogu biti pod totalnom kontrolom države i moraju da kompromis vrše.

Isto se kaže da čitava krivica ne leži samo kod lidera nego individualni članovi crkve su isto krivi kao i lideri. Često su članovi ti koji teraju lidere da inkorporiraju status 501(c)(3)

Sa time se ne slažem jer kada sam bila JS ja nisam ni znala o ovim stvarima da postoje niti znala nisam kako funkcjonišu. To je vjerovatno slučaj sa mnogim crkvama ali nije sa svima.

Sve drugo u videu je odlično.


Crkve i verske organizacije koje prihvataju državno ovlašćenje za finansijsku korist su onda pod kontrolom države. Oni neizostavno postaju instrument vlade, sprovode agendu vladara i šire državnu propagandu. Sami članovi crkve često zahtijevaju od svoje crkve da dobije priznanje države kako bi se donacije izostavile iz njihovih poreskih izveštaja. Efekat je sledeći: • Država kontroliše crkvu. • Pogrešno tumačenje stihova iz Rimjanima pogl. 13 • Usklađuju se sa vladinom agendom. • Šire vladinu propagandu • Cenzoriraju istinu i pokazuju slepu poslušnost.

Kongres 2018 i Jakov 3:3 Na blogu JWVICTIMS.ORG citam da su procurile informacija o kongresu za 2018.


Video o konjima me je specialno zanimao jer sam mnogo puta mislila kako kula koristi svoje ćlanove u organizaciji kao konje kojima je stavila svezu u usta/ glavu pa ih može usmjeriti gde god želi jer sa tom svezom kula odlući šta će njeni ćlanovi reći i šta će da gledaju  pa na takav naćin i formira njihva vjerovanja jer jezik / dialog i vid grade naše unutrašnje razumjevanje a time i vjerovanja.Jedan komentar sam zapamtila jako dobro kada sam bila kulin sluga. Rekli su nam da što više prićamo o našoj vjeri više će se naša vjera ućvrstiti tako da je to jedan dobar razlog da nastojimo da sprovedemo što više sati u službi govoreći i poućavajući ljude u našem pdrućiju. Da, mada je to taćno i ispravno ali šta ako vaše informacije od kule nisu u harmoniji sa Biblijom?


U videu oni stvaraju ljepe scene slobodnih konja koji trće a i neke scene konja u ratu sa pobjednim izgledom, ali što je stvarnost?

Gle, konjima stavljamo žvale u usta da nam se pokoravaju, i već upravljamo cijelim tijelom njihovim.Još jednu stvar je ovaj video potvrdio za mene. Primjetite od minute 1:31 u pozadini tihi glas govori;

premiumbeat.com. Na ovakav naćin kula ustvari prodaje vam produkt u isto  vrjeme dok vam daje takozvano duhovno predavanje ( pre-davanje ). Vi ste potrošač i produkt kuli stražara. ( zašto koriste svetsku muziku, zašto ne prave sami muziku jer imaju svoj studio? )

Shvatila sam ovo pre nekog vremena jer sam ćitala jedan PDF sa pismom gde kula stražara  želi da kupi internetsku firmu PDF link ovdje Watchtower Society Purchase of QCS Telecom  jer želi da ima sopstvenu, nezavisnu internetsku mrežu. Neznam što je se desilo, da li su kupili firmu, nisam pratila ali interesantno mi je bilo vidjeti kako kula prodaje jehovine svjedoke kao svoje vlasništvo kada je poslala aplikaciju za kupovinu.
Ovako pišu:


" ove publikacije podstiču ljude u zajednici da budu građani zakona koji plaćaju porez, poštuju autoritete, čuvaju svoje kuće i zajednice čistim, vode starije roditelje i žive visokim moralnim standardima koji izbjegavaju neželjene trudnoće, upotrebu droga, polno prenosive bolesti, i druge posledice nemoralnog načina života koji opterećuju gradske i državne socijalne i medicinske usluge."


" Sa ekonomskog stanovišta, ovi objekti su blagoslov njihovim okolnim zajednicama. Pored toga, na hiljade gostiju godišnje posećuje ove objekte i generiše značajan prihod za lokalne trgovce. Predložena optička mreža značajno će povećati sposobnost Watchtower-a da brzo odgovori i upravlja potrebnim humanitarnim potrebama širom svijeta, za koje Jehovini svjedoci kao organizacija pružaju pomoć u vidu fizičkih roba i duhovne podrške." 
To sam prevela iz PDF a isto usput moram da spomenem da sam malo ćinila istragu o Danskoj kada sam našla video o kongresnoj dvorani OVDJE  i naišla sam na jedno mjesto gde pišu da grad Silkeborg imaju 10 procenata godišnjh prihoda samo od jehovini svjedoka kada imaju kongrese.
Blago kuli strazara :) Pribavila si je dobro ime sa leda vjernih i vrednih sledbenika. Dobar je to poslovni sistem.
U videu od minute 1:30 kažu ovako:

"Kako je konj treniran za borbu?
Trener izloži konja pogledima i zvukovima slično onima na kojima se susreću na bojnom polju.
Postepeno konj postaje desenzibilan.
Kada je konj pravilno obučen, umesto da beži od zvuka bitke, hrabar ratni konj će željno trćati prema njemu".


"Desenzibilan" je ključna reč. U prevodu to znaći dehumanizacija i uslovljavanje. Već od drugog svetskog rata borba za ljudski um je vršena jako intezivno. Za mene drugi svetski rat nije se završio nego je samo preuzeo drugaćiji oblik.

Pitam se kako će se ovo manifestovati/ispoljiti u svakodnevnici JS? Koje promjene dolaze?


Znam da se ljude priprema za "novi svjet." Ako znate o UN 2030 agendi shvatiti će te da velike promjene dolaze i kula mora da prigodi ili privikne svoje ćlanove zahtjevima većih sila za koje kula ustvari radi. Ja znam šta se dešava ali moja je nada u Boga da iako kula misli ovo za sopstvenu dobit Bog će to koristiti za dobro da probudi još više jehovini svjedoka i privuće ih sebi.


Istrazite, tavistock institut globalna manipulacija.

ALI NAJ VAZNIJE OD SVEGE JE;
Djela 16:31 A oni rekoše: »Uzvjeruj u Gospodina Isusa Krista, i spasit ćeš se — ti i dom tvoj!«

Na OVOM BLOGU sa nazivom; Oružje budućnosti: Vojska će pretvoriti ljude u marionete i ljušture bez osjećaja? možete da ćitate o tehnologiji koja se već koristi do neke mjere. Moram da upozorim da je jako zastrašujuće za neke ljude koji nisu upoznati sa ovim. Ja nisam ćitala mnoge ćlanaka na ovom blogu samo neke ali ove informacije koje djelim ovdje su taćne.

Isto želim da znate da sam ja pokušala da obavjestim JS i starješine u mom gradu o ovim skrivenim teknologijama. Pokazal sam im knjigu u kojoj je jako dobro i jasno objašnjeno kako tehnologija je korištena da utjeće na ljudski um. Naravno mnogi nisu htjeli da govore o tome ali jedan starješina mi je rekao da on zna o tome i da pisac te knjige je mrtav sada. Ja neznam šta je starješina htjeo sa time da kaže jer pisac te knjige nije mrtav.


Kada sam rekla jednom svjedoku da se družim na internetu sa ljudima istog vjerovanja kao ja reko mi je da to nije dobro jer ja neznam tko su ti ljudi.

Taj zakljućak više vredi za vas jehovini svjedoci. Ja nemam niti jednog ćovjeka kojega ja moram da slepo sledim ali vi imate i vi neznate tko upravlja umovima vodećeg tela u Americi.


Probudite se!LINK ZA VIDEO O KOJEM GOVORIM
tirsdag 3. april 2018

Kakve sličnosti izmedju katoličke crkve i kongresne dvorane u Danskoj.
Katolici sjede u dvorani gradjenoj u obliku zmijske glave a jehovini svjedoci u dvorani
projektirana kao oko Horus u piramidi, a neznaju.


Nisu to skrivena društva.
Mora da su to samo slučajnosti.

Tražite više slika i video u google ( vatican zmijska glava dvorana ili vatican hall snake head )

Wikipedia:
Sophia (Greek: σοφία sophía 'MUDROST') je središnja ideja helenističke filozofije i religije, platonizma, gnosticizma i "kršćanske teologije".  ( ne u mom kriscanskom vjerovanju )

*** yb93 p. 145 Denmark ***
Convention Grounds for the Whole Country


Masonski prsten.Ljeto dolazi i nadam se da nečete uskratiti svome djetetu sladoled zbog kule.


Sjedim i čitam financiju kulinu ovdje gde ja živim. Slučajno sam naišla na internetsku stranicu gde su skupili doprinose organizacije od godine 2007 do 2016 i iznos je 11,764,408.06 EUR ili 14,433,630.37 USD.  To nije doprinos od jehovinih svjedoka nego dobitak koji kula dobije od države zbog zakona koji imaju da sve religiozne ustanove dobiju državnu potporu. Kula dobije potporu za crkvenu zgradu to jest dvoranu.  Ministarstvo kulture upravlja sa time tko i koloko se daje u priloge . Dobiju isto još unos od države a i od svakog kantona gde se dvorane nalaze. Znači dobiju novce sa 3 strane. 


Znate jehovini svjedoci, mada u nekim zemljama je kula stražara zabranjena kao naprimjer u Rusiji, u mnogim zapadnim zemljama vi ste voljeni od svjeta jer državni službenici znaju da imaju jehovine svjedoke u svom đepu kroz organizaciju i starješine. Da, ja znam da je to tako ovdje gde ja živim ali nesumnjam da je tako i u drugim zapadnim zemljama jer imaju slične zakone što se tiče religijskih ustanova a da nepričam o masoncima koji ustvari imaju veliku moč gde ja živim.  Religija i država bi trebala biti odvojena, što sam i mislila da je tako kada sam bila jehovin svjedok. Nisam uopšte imala pojma da kula ima blizak odnos sa državom ali sada znam. Zašto me nisu to učili kada sam imala biblijski studij pa da znam u što se upličem nego su mi dali utisak da država je protiv kule.


Kula dječiji sladoled oduzima iako prima mnogo novca sa strane a i neobjavi to jehovinim svjedocima.
ZAŠTO JA NISAM ZNALA ZA OVE DODATNE DOPRINOSE KADA SAM BILA JEHOVIN SVJEDOK. ZAŠTO NISU OVE FINANCIJE IZVELI NA SASTANKU SVAKI MJESEC KADA NAM DAJU OBRAČUN KOLIKO SU PRIMILI OD NAS U DOBROVOLJNE PRILOGE I KOLIKO NOVCA TREBAJU DA PLATE ZA RAZLIČITE STVARI. ZAŠTO SU SE MNOGO PUTA ŽALILI NA SASTANKU KADA SAM JA BILA SVJEDOK DA NISMO DALI DOVOLJNO NOVCA DA SE PLATI STANARINA ZA DVORANU? ZAŠTO??? ZAŠTO MI NISU REKLI O OVOME? ZAŠTO SAM IM JA DAVALA NEKADA OD MOJE SIROTINJE KAD ONI IMAJU TOLIKO NOVCA? ZAŠTO?

ZNAM SAMOHRANE MAJKE KOJE NEMAJU VELIKE DOPRINOSE ALI DAJU KULI SVAKI MJESEC A DA NE SPOMENEM MNOGE DRUGE TROŠKOVE KOJE IMAMO KADA SMO U ORGANIZACIJI. KONGRESI 3 PUTA GODIŠNJE NE SAMO DA SE PLATI ZA KONGRES NEGO I PUTOVANJE I NEKADA MORALA SAM PUTOVATI U DRUGU ZEMLJU I PLATITI ZA HRANU I PUT I PRENOČISTE.  KOLIKO MNOGO NOVCA SAM DALA SAMO ZA CIPELE I GARDEROBU? PA DAJ ZA POKRAJINSKOG, PA DAJ ZA LITERATURU ITD.

Ja sada imam mnogo bolju financijsku situaciju. Napokon imam malo novca ušteđenog. To nije bilo lako kada sam bila kulin svjedok. A kako za one jadne jehovine svjedoke u Africi i drugim siromašnim mjestima gde jedva imaju za hranu za sebe i familiju ali ipak daju kuli.

SRAMOTA, VELIKA SRAMOTA.
Samo za sramotu če kula biti zapamćena u ovim zadnjim danima.

mandag 2. april 2018

Da li je podvala ili istina neznam. Da li je zaista netko ovo uradio ili kula ima pomagača? Vrijeme će pokazati?  Pogledajte video.

... fires at Jehovah's Witness Kingdom Halls. abc NEWS


søndag 1. april 2018

Tko povjerova našoj poruci? I komu se otkri mišica Gospodnja? Jer izrastao je pred njim poput izdanka, i poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše u njega stasa ni krasote da bismo se u nj zagledali, ni ljepote da bismo ga se zaželjeli. Prezren bješe i odbačen od ljudi, čovjek mukā i znanac boli, i kao onaj od kog svatko lice otklanja; prezren bješe i nismo ga cijenili. Ipak, on je naše bolesti ponio i naše boli nosio, a mi smo držali da ga Bog bije, udara i muči. A on bijaše proboden zbog naših prijestupa, satrt zbog naših bezakonja; na njemu bijaše kazna — radi našega mira, i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Svi smo mi kao ovce lutali, okrenusmo svaki svojim putem; a Gospod je na nj svalio bezakonje sviju nas.  On bijaše mučen i zlostavljan, ali ne otvori usta svojih; kao jaganjac na klanje bȋ odveden, i kao ovca nijema pred onima što je strižu — tako ne otvori usta svojih. Prisilom i sudom bȋ odveden, a tko je u njegovu naraštaju mario što je odstranjen iz zemlje živih zbog prijestupa puka mojega zbog kojeg je bio udaren? I odrediše mu grob sa zlotvorima, ali je u smrti svojoj bio s bogatašima; jer nikakva on ne učini nasilja niti se nađe prijevare na ustima njegovim. Ali se Gospodu prohtje da ga satre pritisnuvši ga bolom. Učiniš li život njegov naknadnicom, vidjet će potomstvo; produljit će dane svoje, i što je Gospodu ugodno, uspijevat će rukom njegovom. Gledat će tegobu duše svoje, i nasitit će se. Svojom spoznajom sluga moj pravedni opravdat će mnoge, jer sȃm će nositi bezakonja njihova. Zato ću mu dodijeliti dio među velikima, i s moćnicima on će plijen dijeliti, jer je dušu svoju izlio na smrt i bio ubrojen među bezakonike; i sam je nosio grijeh mnogih i posredovao za bezakonike. Izaia. 53.


Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni.  Ivan 3:16

lørdag 31. mars 2018

[Slika na stranici 8]
Članovi Vodećeg tijela potpisuju Biblije namijenjene za poklon državnim službenicima

*** w99 15. 5. str. 8 Povijesni posjet donosi radost jednom otoku ***
Gledam neki dan video gde vodeče tjelo potpisuje biblije pa se mislim kako to da izjavljuju poniznost kada ih se pita tko je preveo bibliju novi svet ali ova slika ne komunicira poniznost o kojoj oni govore.

Ovako su pisali u probudite se 1989, 10/22, str. 20. Prevela sam sa engleskog jer vi nemate to probudite se na našem jeziku.

"Istina, a ne njen sluga, koja bi trebala da bude počašćena i proglašena, ...  Ovo je glavni razlog zašto književnici i prevodioci publikacija Watch Towera, kao i članovi Odbora za prevod Biblije New World, odlučili su da ostanu anonimni.


*** g89 10/22 p. 20 Part 20—19th Century Onward—Restoration Imminent! ***
“It is the truth rather than its servant that should be honored and proclaimed,” Russell wrote in 1900, adding: “There is too much disposition to credit truth to the preacher, forgetful that all truth is of God, who uses one or another servant in its proclamation as it may please him.” This is the principal reason why writers and translators of Watch Tower publications, as well as members of the New World Bible Translation Committee, choose to remain anonymous.
Isto se pitam, zašto Jehova dopustio piscima Svetog Pisma da  stave svoje ime;


  1.  Isaia 1:1 Viđenje Izaije ...
  2. Jeremija 1:1 Riječi Jeremije,
  3. Ezekiel 1:3 riječ Gospodnja snažno dođe na svećenika Ezekiela
  4. Matej 24:15 ... po proroku Danielu...
  5. 2Solunjanima 3:17 Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Ovo je znak u svakoj poslanici — ovako pišem.  i tako dalje 


ali kuli je dao u glavu da je bolje da ona ostane anonimna i kad piše članke u časopisima, knjigama i kada prevodi novi svjet bibliju i isto tako neznamo tko piše govore koji se daju na sastancima kongresima i kada imamo posjete putujućeg nadzornika niti znamo tko piše pisma koja su upučena samo starješinama a da ne zaboravimo knjigu za starješine, tko je to pisao? !

  Baš me briga, neka potpisuju koliko hoče ali zašto nedaju da znamo tko je preveo novi svet ?!

Želim da djelim bibliju i biblijski program koje sam koristila več nekoliko godina i koji su doprinjeli mom razumjevanju.  Na engleskom je.


1- The Old Scofield Study Bible: King James Version. ( na e-Sword biblijskom programu imate kompletnu The Old Scofield Study Bible )

2- e-Sword


Biblijski program je besplatan ali mozete dati donaciju.


Amazon link za Biblijue-Sword link za Biblijski programtorsdag 29. mars 2018


Da Vas niko ne prevari 06-O tehnikama kontrole uma. 


Informacije u ovom videu nisu direktno o kuli stražara ali principi su isti jer se radi o društvima kontrole uma. Poučno je predavanje za sve ljude bez obzira koje religije pripadaju. Obmana je svagdje.

Istražite sami informacije iz ovoga videa, jednostavno googlajte terminologiju.

Od 10:32 minuta u video govori se o Neuro konteksnom ratu.

Ove teknike se isto koriste u zdravstvu na suptilan način i mnogi ljudi su doživili lom.
Ove teknike se isto koriste i u takozvanim kursevima na nekim ustanovama zaposlenja prerušen u kurseve za poboljšavanje ili unapredjivanje vaše mentalne sposobnosti na poslu. Ovdje LINK  za stranicu koja to potvrdjuje a i ja lično znam da je to tako. Stranica je na engleskom i djelim samo za svrhu informacija a ne promociju ove organizacije niti preporučujem psihologiju bilo kakve vrste. Bog je jedini koji nam može pomoći. Obnovite i ojaćajte um kroz ćitanje Biblije.
Hvala Bobanu Jocic za trud što je stavio u ovaj video. Ja neznam koje vjerovanje Boban ima i ja ne zastupam niti jednu religiju. Ja sam bila jako mlada kada sam se iselila iz bivše Jugoslavije i nisam upoznata sa vjerovanjima dole. Video djelim samo zbog informacija o sektama. Link za video je OVDJE